Світлана Оляліна. Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва

Україн­ські барокові храми й іконостаси до середини ХІХ ст. зазнавали часткових руйнувань, пов’язаних із поширенням класицизму, однак у той період їх розбирали та переробляли із суто естетичних міркувань, іноді обмежую­чись тільки переписуванням ікон у новому стилі.  У другій половині ХІХ ст. ситуація іс­тотно змінюється. Згідно з доктриною “Мо­сква — Третій Рим”, Російська імперія по­зиціонує себе … Читати далі Світлана Оляліна. Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва