Олена Осадча. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон

УДК 75.036.2 (477) Анотація. У статті досліджуються семантичні особливості у декоруванні хатніх ікон різних регіонів України. За семантичними особливостями хатню ікону автором умовно поділено на три групи. До першої групи належать ікони Київського і Чернігівського Полісся, Подніпров’я, Слобожанщини, написані переважно на дошках. До другої групи належать хатні ікони Поділля, написані переважно на полотні видовженого формату. Третя група хатніх ікон – ікони Західної України. Ключові … Читати далі Олена Осадча. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон