Медицький Василь

Імовірно, син Стефана поповича Медицького. Роки життя невідомі. У ц. Бісковичі біля Самбора, знаходиться образ «Благовіщення» з підписом «Василь Медицький маляр 1713». Стилістика малярства цього твору свідчать про те. Що він навчався у Стефана Медицького, чим продовжив традицію Вишенської школи, котра на поч. 18 ст. вже не мала такої популярності як в серед. 17 ст.

Лев Скоп

Pin It on Pinterest

Share This