Гайль з Перемишля

У  20-х  ро­ках  XV  ст.  з  королівського  наказу працював  над  розписами  костьолів  у Сандомирській,  Краківській  та  Серадзькій  землях.  Нагороду  за  ці  роботи визначено  у  грамоті  1426  р.,  виданій у  м.  Городку  королем  Ягайлом  (пе­рекладено  з латинського  тексту):  «Бе­ручи  до  уваги  численні  послуги,  які нам  робив  вірний  нам  І’айль  маляр, священик  або  батько  з  Перемишля  і раніше  робив’  в  землях  нашого  Коро­лівства  в  Сандомирі,  Кракові,  Серадзі  і  що  завжди  не  відмовлявся  від [виконання]  наших  доручень,  отже, бажаючи  цього  Гайля  маляра  нагоро­дити,  даємо  йому  церкву  руську  на березі  ріки  Сян  у  Перемишлі,  місті нашому  зі  всіма  доходами,  прибутка­ми  і  зі  всіма  приналежностями,  йому та  нащадкам.  Ця  церква  присвячена в  пам’ять  Різдва  Христового,  даємо для  неї  3  чвертки  поля,  городи,  луки, які  прилягають  до  церкви.  Українці (гиНіепі),  які  там  поселились  на  ста­рому  корені,  повинні  віддавати  йому [маляреві]  по  колоді  пшениці,  стіль­ки  ж  жита  і  по  6  грошів,  також  його наслідпикам.  Цього  ж  Гайля,  батька, маляра  нашого  вірного  та  його  на­щадків  звільняємо  від  усяких  податей,  контрибуцій».

П. Жолтовсьсикий Художнє життя на Україні в XVI — XVIII ст. — К.: Наук. думка, 1983. — 180 с., іл.; 25 см.

Pin It on Pinterest

Share This