ФИЛИПОВИЧ-ПУХАЛЬСЬКИЯ Лаврентій (Лавриш)

Маляр  з  краківського  передмістя  м.  Львова.  Спочатку  належав  до  ювелірно-малярського  цеху,  з  якого  був  виключений  як  «схизматик»  при  реформі  цеху,  проведеній  львівським  латинським єпископом  Дмитром  Соліковським. В  його  майстерні  працював  Грінь Іванович,  а  також  учні  та  підмайстри— Андрій  та  Іван  в  1596  р„ Федько  та  Іван  в  1601 р.  Фнлнповнч був  членом  братства  при  львівській Миколаївській  церкві,  яке  посилало його  делегатом  до  Ставропігії,  а  також  відряджало  до  Варшави.  Працював  як  надвірний  маляр  для  львівського  старости  Юрія  Мнішека.  По­мер  у  1610  р.  Филиповичу  приписується  граверне  внкопашія  зобра­ження  євангеліста  Луки  у  виданні «Апостола»  1474  р.

П. Жолтовсьсикий Художнє життя на Україні в XVI — XVIII ст. — К.: Наук. думка, 1983. — 180 с., іл.; 25 см.

Pin It on Pinterest

Share This